Uw huidige actieve profiel wordt weergegeven in de statuslijn bovenaan rechts in het one-X Portal-scherm.

U huidige profiel selecteren:

1.Selecteer op het tabblad Configureren de optie Profielen. De lijst met profielen wordt weergegeven.

2.Selecteer in de lijst profielen het profiel dat de telefoon moet gebruiken.

Opmerking: wanneer u een actief profiel selecteert of bewerkt, treedt er een kleine vertraging op bij het toepassen van profielinstellingen op uw instellingen op het telefoonsysteem. Een oranje achtergrond duidt er op dat de profielwijzigingen nog niet volledig zijn toegepast door het telefoonsysteem. Een groene achtergrond duidt er op dat de actieve profielwijzigingen nu volledig zijn toegepast.