Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Uw huidige actieve profiel wordt weergegeven in de statuslijn bovenaan rechts in het one-X Portal-scherm.

U huidige profiel selecteren:

1.Selecteer op het tabblad Configureren de optie Profielen. De lijst met profielen wordt weergegeven.

2.Selecteer in de lijst profielen het profiel dat de telefoon moet gebruiken.

Opmerking: wanneer u een actief profiel selecteert of bewerkt, treedt er een kleine vertraging op bij het toepassen van profielinstellingen op uw instellingen op het telefoonsysteem. Een oranje achtergrond duidt er op dat de profielwijzigingen nog niet volledig zijn toegepast door het telefoonsysteem. Een groene achtergrond duidt er op dat de actieve profielwijzigingen nu volledig zijn toegepast.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022