Een profiel selecteren en toepassen:

1.Klik in de rechterbovenhoek van de invoegtoepassing op plugin_set. Klik op Instellingen.

2.Klik in het navigatievenster aan de linkerkant van het dialoogvenster Algemene instellingen op Profielen.

3.Selecteer het profiel in het gedeelte Profielkeuze. Voor meer informatie, zie Profielen.

4.Klik op OK.