Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

De weergave toont toekomstige geplande vergaderingen en kan tevens eerdere vergaderingen tonen die in de afgelopen 15 dagen hebben plaatsgevonden. Standaard worden bij de start alleen in de toekomst geplande vergaderingen getoond, omdat Nieuw is geselecteerd.

Eerdere vergaderingen weergeven of verbergen:

1.Klik in de vergaderingsweergave op het keuzerondje voor het type geplande vergaderingen dat u wilt weergeven.

Nieuw
Toon geplande vergaderingen die in de toekomst zullen plaatsvinden.

Historisch
Toon geplande vergaderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Standaard bewaart het systeem vergaderingsdetails gedurende maximaal 15 dagen (ingesteld door uw systeembeheerder).

Alle
Toon zowel toekomstige als eerder geplande vergaderingen.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022