Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Wanneer uw computer en browser zijn geconfigureerd voor audio, kan one-X Portal geluidsmeldingen geven voor gebeurtenissen zoals het overgaan van een telefoon of een nieuw voicemailbericht. Hiervoor moet de browser een media player ondersteunen zoals Windows Media Player of Quick Time.

Als u Internet Explorer gebruikt, controleer dan dat de optie Geluiden afspelen op webpagina's is ingeschakeld (Hulpprogramma | Internetopties | Geavanceerd | Multimedia).

Als u wilt afspelen op een pc, moet u mogelijk accepteren dat het beveiligingscertificaat wordt gebruikt door de voicemailserver. Voer https://<voicemailserveradres>:5443/ in uw browser in en ga akkoord met de certificaatuitzondering.  

Geluidsmeldingen inschakelen:

1. Klik op het tabblad Configureren en selecteer Telefonie.

2. Selecteer in het gedeelte Geluidsconfiguratie de optie Geluidsmeldingen inschakelen.

3. Klik op Opslaan.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022