Wanneer uw computer en browser zijn geconfigureerd voor audio, kan one-X Portal geluidsmeldingen geven voor gebeurtenissen zoals het overgaan van een telefoon of een nieuw voicemailbericht. Hiervoor moet de browser een media player ondersteunen zoals Windows Media Player of Quick Time.

Als u Internet Explorer gebruikt, controleer dan dat de optie Geluiden afspelen op webpagina's is ingeschakeld (Hulpprogramma | Internetopties | Geavanceerd | Multimedia).

Als u wilt afspelen op een pc, moet u mogelijk accepteren dat het beveiligingscertificaat wordt gebruikt door de voicemailserver. Voer https://<voicemailserveradres>:5443/ in uw browser in en ga akkoord met de certificaatuitzondering.  

Geluidsmeldingen inschakelen:

1. Klik op het tabblad Configureren en selecteer Telefonie.

2. Selecteer in het gedeelte Geluidsconfiguratie de optie Geluidsmeldingen inschakelen.

3. Klik op Opslaan.