Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

De one-X Call Assistant wordt standaard automatisch gestart wanneer u uw computer opstart. U kunt het programma echter ook handmatig starten.

Automatisch bijwerken
Als een nieuwere versie van de Call Assistant-software beschikbaar is op de portalserver, wordt u gevraagd of u deze wilt installeren. Let op: als u Ja selecteert, is het wellicht nodig om de Call Assistant opnieuw te starten. U kunt Later selecteren om de installatie van de update op dit specifieke moment over te slaan. Dat betekent echter wel dat sommige functies mogelijk pas beschikbaar komen nadat de update is geïnstalleerd.

De one-X Call Assistant handmatig starten:

1.Klik op Start. Selecteer Alle programma's.

2.Selecteer IP Office en selecteer vervolgens Avaya one-X Call Assistant.

3.Het pictogram dat wordt weergegeven in het meldingsgebied van de Windows-taakbalk geeft de status van de toepassing aan:

Als de one-X Call Assistant op correcte wijze verbinding maakt met de one-X Portal-server, wordt deze weergegeven als een ca icon connected-pictogram of, als u oproepen hebt gemist, als een ca icon missed-pictogram.

Als one-X Call Assistant niet is verbonden met de one-X Portal-server, wordt deze weergegeven als een ca icon not connected-pictogram. Als het pictogram niet binnen enkele seconden in een van bovenstaande pictogrammen verandert:

a.Klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteert u Instellingen.

b.Selecteert uVerbinding. Stel de instellingen in zoals vereist (zie Verbinding) en klik op OK.

De client uitvoeren als beheerder:

Om meldingen van de server te ontvangen hebt u beheerdersrechten nodig. Start hiervoor de one-X Call Assistant door er met de rechtermuisknop op te klikken en Uitvoeren als beheerder te selecteren.

De client zodanig instellen dat deze altijd als beheerder wordt uitgevoerd:

1.Klik met de rechtermuisknop op one-X Desktop Clients en selecteer Eigenschappen.

2.Selecteer in het venster Eigenschappen van one-X Desktop Clients het tabblad Compatibiliteit .

3.Selecteer in het gedeelte Bevoegdheidsniveau de optie Dit programma als beheerder uitvoeren.

4.Klik op OK.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

┬ę 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022