Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Voor vergaderingen waarvan u de voorzitter bent, die worden weergegeven in rood, kunt u de vergaderingsweergave gebruiken om de vergadering te starten. Hiermee wordt u opgenomen in de audiovergadering en oproepen van de andere interne partijen.

Een vergadering starten:

1.Zoek de vergadering in de vergaderingsweergave.

2.Klik op de details van de vergadering om deze te markeren. Klik op het pictogram conference_meetings_view_start_conf.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022