Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

U kunt uw telefoonnummers voor thuis en mobiel opslaan voor gebruik in opdrachten. Zij kunnen vervolgens worden gebruikt met de waarden thuis of mobiel in opdrachten.

Wanneer u thuis bent, typt u bijvoorbeeld op thuis in het mybuddy-venster. Het systeem reageert met het bericht "Bij gebruik van de opdrachten 'bellen', 'vergadering', 'luisteren' en 'oppakken' wordt u gebeld op thuis". Als u vervolgens een oproep plaatst met mybuddy, bijvoorbeeld naar het nummer 555123456, belt het systeem eerst naar uw ingestelde thuisnummer en wordt bij antwoord een oproep naar het opgegeven belnummer gestart.

Uw telefoonnummers voor thuis en mobiel opslaan:

1. Klik op het tabblad Configureren en selecteer Telefonie.

2. Voer in het gedeelte Persoonlijke nummers in de velden Thuis en Mobiel het nummer in. Standaard zijn beide velden leeg.

Als u een voorvoegsel voor kiezen moet toevoegen bij het plaatsen van externe oproepen vanaf uw telefoonsysteem, moet u dat voorvoegsel opnemen in de nummers die u instelt.

3. Klik op Opslaan.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022