Met de telewerkermodus kunt u oproepen opzetten en ontvangen met behulp van een telefoon op een externe locatie. Alle oproepen worden daarbij opgezet door en verlopen via het telefoonsysteem. Het vereist dat u eveneens een gegevensverbinding hebt van die locatie waarover u een verbinding kunt opzetten tussen een webbrowser en de one-X Portal-server van uw bedrijf. Deze modus is alleen beschikbaar voor u als deze is geconfigureerd door uw systeembeheerder.

U kunt oproepen opzetten met behulp van one-X Portal om het nummer te vormen. Het telefoonsysteem zal een oproep opzetten naar uw geconfigureerd telewerkernummer en wanneer de oproep wordt beantwoord, zal het systeem een oproep opzetten naar het gevormde nummer alsof het van uw normale interne toestel, thuisnummer of mobiele nummer werd gevormd. Op de nummers die u kunt bellen, zullen uw eventuele normale belrestricties van toepassing zijn.

Inkomende oproepen naar uw normale toestel worden doorgeschakeld naar het telewerkernummer en de bijkomende oproepinformatie wordt weergegeven in one-X Portal.

Wanneer de telewerkermodus is geselecteerd, bent u bij uw normale interne telefoontoestel afgemeld. Wanneer u de telewerkermodus beëindigt, keert uw toestelnummer terug naar uw normale telefoontoestel als u er een had en als het niet wordt gebruikt door een andere hot desking gebruiker. Als u geen normaal toestel hebt of het is niet beschikbaar, wordt u behandeld als afgemeld bij het telefoonsysteem en gaan uw oproepen naar voicemail (indien beschikbaar), of krijgt de beller een bezettoon te horen.

Als u inlogt bij uw interne toestelnummer en mobiele nummer, en u vervolgens uw aanwezigheid en statusbericht wijzigt via een van de clients, wordt de wijziging gesynchroniseerd met de andere client.

Van de telefoon op de locatie van het telewerkernummer wordt aangenomen dat dit een enkelvoudige telefoonlijn is. Als wisselgesprek is ingeschakeld in uw telefoonconfiguratie, kan het worden gebruikt voor één bijkomende oproep wanneer er een bestaande oproep via het telefoonsysteem is aangesloten.

options telecommuter

Telewerker inschakelen
Als u deze optie selecteert, wordt het gebruiker van de Telewerker-modus ingeschakeld en worden de huidige telecommuterinstellingen weergegeven.

Nummer
Voer het telewerkernummer in naar waar u uw oproepen wilt doorschakelen. Dit moet een nummer zijn dat rechtstreeks van uw telefoonsysteem kan worden gebeld.

Een testoproep tot stand brengen
Indien deze optie geselecteerd is, zal uw telefoonsysteem een oproep opzetten naar het telewerkernummer wanneer u dit profiel activeert. Denk er aan dat als u inlogt bij one-X Portal met dit profiel reeds actief, er geen testoproep wordt gemaakt.

In wachtstand
Deze instelling controleert hoe u de verbinding van uw telefoonsysteem naar het telewerkernummer gebruikt.

Indien niet geselecteerd
In deze modus belt het telefoonsysteem het telewerkernummer alleen wanneer vereist, dit betekent wanneer het een oproep voor u opzet of een oproep voor u ontvangt. Als u bijvoorbeeld een oproep opzet met behulp van one-X Portal, zal het telefoonsysteem het telewerkernummer bellen en alleen wanneer de oproep wordt beantwoord, zal het verbinden en een oproep opzetten naar het nummer dat u gebeld hebt in one-X Portal. U kunt de oproep beëindigen via one-X Portal of door gewoon de hoorn neer te leggen.

In deze modus kan het telewerkernummer ook oproepen ontvangen en opzetten naar andere nummers dan het telewerkernummer. U kunt de oproepen naar het telewerkernummer herkennen aangezien ze in one-X Portal worden weergegeven.

Er kunnen geen oproepen opgezet worden als het telefoonsysteem detecteert dat het verkeerde type transmissielijn wordt gebruikt (analoge startlus of analoge startlusemulatie).

Oproepen worden niet doorgeschakeld naar het telewerkernummer. Intercomoproepen en rechtstreeks gebelde nummers worden doorgeschakeld als normale oproepen.

Indien geselecteerd
In deze modus zal het telefoonsysteem een oproep opzetten naar het telewerkernummer, nadat dat u het profiel activeert. Wanneer u de oproep beantwoordt, moet u de verbinding open laten (off hook). U moet vervolgens one-X Portal gebruiken om oproepen op te zetten, te beantwoorden of te controleren zonder in te haken tussen twee oproepen.

Deze optie moet worden gebruikt wanneer analoge startlustransmissielijnen of analoge startlusemulatie-transmissielijnen worden gebruikt of u vermoedt dat ze worden gebruikt. Dit kan mobiele telefoons omvatten die zijn verbonden met cellulaire gateways op analoge transmissielijnen.

In deze modus – als de continue oproep wordt beëindigd en er geparkeerde oproepen of oproepen in de wachtstand staan– kan het uit de wachtstand/parkeerstand halen van oproepen soms mislukken wanneer er een nieuwe oproep wordt opgezet met one-X Portal.