In het logsHead gespreksgeschiedenisgadget worden details weergegeven van oproepen die u hebt geplaatst, ontvangen en gemist. Het gadget toont ook de geschiedenis van de oproepen met andere contactpersonen. U kunt het oproepenlogboek gebruiken om een oproep op te zetten, de gegevens van de beller toe te voegen aan uw persoonlijke telefoonboek of om IM-conversaties te zoeken.

Oproepenlogboek

Het oproepenlogboek dat wordt weergegeven is opgeslagen in het telefoonsysteem als onderdeel van uw gebruikersinstellingen. Er wordt maximaal 30 records opgeslagen, waarbij nieuwe records de oudere vervangen als de limiet is bereikt. Voor herhaalde oproepenlogboeken van en naar hetzelfde nummer wordt echter het bestaande bestand bijgewerkt en wordt het aantal oproepen in het bestand verhoogd.

Voor inkomende oproepen worden standaard alleen persoonlijke oproepen (niet oproepen naar een huntgroep) voor de gebruiker die zijn beantwoord door de gebruiker of die ergens onbeantwoord zijn gebleven opgenomen in het oproepenlogboek.

Gemiste oproepen
Oproepen die niet door u worden beantwoord maar door voicemail of een ander toestel worden gewoonlijk niet geregistreerd als gemiste oproepen. De beheerder van uw telefoonsysteem kan echter het vastleggen van gemiste oproepen configureren.

Gemiste oproepen voor huntgroepen
Standaard worden alleen oproepen voor huntgroepen geregistreerd die door u worden beantwoord. De beheerder van uw telefoonsysteem kan echter uw oproepenlogboek zodanig configureren dat gemiste huntgroepoproepen voor geselecteerde huntgroepen worden vastgelegd.

Automatische verwijdering
Oude oproeprecords worden automatisch verwijderd als de capaciteit van het oproepenlogboek volledig wordt benut en een nieuwe oproeprecord moet worden toegevoegd. Bovendien kan de beheerder van uw telefoonsysteem het telefoonsysteem zodanig configureren dat vermeldingen in het oproeprapport na een ingestelde periode worden verwijderd.

Telefoonoproepenlogboek

Als u een telefoon uit de 1400-, 1600-, 9500- of 9600-serie gebruikt met een knop Oproepenlogboek of Geschiedenis, wordt standaard hetzelfde oproepenlogboek als op one-X Portal op de telefoon getoond. U kunt vervolgens uw oproepenlogboek vanop de telefoon of vanuit one-X Portal gebruiken en bewerken. De twee zullen parallel worden gewijzigd.

Als u een ander type telefoon met een oproepenlogboek gebruikt, zal het oproepenlogboek door de telefoon zelf zijn opgeslagen en stemt het dus mogelijk niet overeen met het one-X Portal-oproepenlogboek. Oproepen die bijvoorbeeld gevoerd worden met one-X Portal, kunnen mogelijk niet in het oproepenlogboek van de telefoon verschijnen en omgekeerd.

In beide gevallen worden in het one-X Portal-oproepenlogboek niet meer dan 255 records weergegeven.

Mijn gespreksgeschiedenis gebruiken

De gespreksgeschiedenis gebruiken

IM-gesprekken doorzoeken

Een oproep opzetten

Een nummer aan mijn telefoonboek toevoegen