Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Als uw instellingen op het telefoonsysteem niet overeenstemmen met een van uw profielen, zal one-X Portal u weergeven als ingesteld op het profiel Gedetecteerd. Dit profiel bevat uw huidige instellingen die worden gelezen van het telefoonsysteem.

profile detected

Het Gedetecteerd profiel kan terug verschijnen zelf wanneer u een actief profiel hebt geselecteerd. Wanneer u een profiel als actief selecteert, zullen de instellingen van dat profiel toegepast worden op de instellingen van het telefoonsysteem. Vele van deze instellingen kunnen echter gewijzigd worden aan de hand van andere methodes, zoals het bellen van korte codes. Wanneer u dat doet, zullen de telefoonsysteeminstellingen niet langer overeenstemmen met uw profiel en wordt u opnieuw gewijzigd naar het Gedetecteerd profiel.

Voicemail-instellingen wijzigen met andere interfaces

one-X Portal laadt uw voicemailinstellingen wanneer u zich aanmeldt. Wanneer u uw voicemailinstellingen vervolgens wijzigt via een andere methode, zoals via uw telefoon, kunnen de gegevens die one-X Portal vasthoudt, incorrect zijn. Als u uw voicemailinstellingen op een andere methode dan via one-X Portal wijzigt, moet u bij one-X Portal uitloggen en opnieuw inloggen.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022