Als uw huidige telefooninstellingen niet overeenkomen met een van uw profielen, toont Avaya IP Office Plug-in het gedetecteerde profiel.

Het Gedetecteerd profiel kan terug verschijnen zelf wanneer u een actief profiel hebt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld een profiel selecteert als actief profiel, worden de instellingen van dat profiel toegepast op het telefoonsysteem. Als u echter een van de instellingen wijzigt via andere methodes, bijvoorbeeld functiecodes, komen de instellingen van het telefoonsysteem niet meer overeen met uw profiel. Het systeem geeft dan het gedetecteerde profiel weer.