Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

> one-X Call Assistant

one-X Call Assistant-pictogrammen

Schuiven Vorige Omhoog Volgende Meer

Het systeem geeft de one-X Call Assistant-pictogrammen weer in het systeemvak van Windows (meestal rechts onder aan het scherm). U kunt met de rechtermuisknop op het pictogram klikken om de beschikbare opdrachten en andere aanvullende informatie weer te geven.

Als u met de cursor over het one-X Call Assistant-pictogram beweegt, geeft het systeem de status en het aantal ontvangen voicemailberichten weer.

ca icon not connected Niet verbonden
Een grote rode stip geeft aan dat de one-X Call Assistant geen verbinding heeft met de one-X Portal-server. Dit pictogram wordt alleen weergegeven als de one-X Call Assistant-software bezig is met opstarten. Als het pictogram deze status blijft houden, controleer dan de instellingen.

ca icon connected Connected
Een grote groene stip geeft aan dat de one-X Call Assistant verbinding heeft met uw one-X Portal-server.

ca icon missed Gemiste oproepen
Uitroeptekens in het pictogram geven aan dat er gemiste oproepen in uw oproepenlogboek staan. Als u met de cursor over het pictogram beweegt, wordt het aantal gemiste oproepen weergegeven.

ca icon message Nieuwe voicemailberichten zonder gemiste oproepen
Een kleine rode stip geeft aan dat u nieuwe voicemailberichten hebt. Als u met de cursor over het pictogram beweegt, wordt het aantal nieuwe berichten weergegeven.

ca icon mixed Nieuwe voicemailberichten met gemiste oproepens
De indicators voor gemiste oproepen en nieuwe voicemailberichten kunnen tegelijkertijd worden weergegeven. Als u met de cursor over het pictogram beweegt, wordt er aanvullende informatie weergegeven.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022