Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Het wereldklokgadget toont de tijd in geselecteerde tijdzones die u hebt toegevoegd aan het gadget. U kunt maximaal 5 tijdzones toevoegen aan uw wereldklok.

De klok kan op twee manieren worden weergegeven, Tijdzones of Klokken, die u kunt selecteren door op het betreffende tabblad te klikken.

Tijdzones
In deze weergave worden de tijdzones weergegeven als een band die de lokale tijd en daglichturen aangeeft. Als u uw cursor over een van de tijdbanden verplaatst, wordt de huidige datum en tijd in die tijdzone weergegeven.
gadget world clock short

Klok
In deze weergave wordt elke tijdzone weergegeven als een klok.
gadget world clock02 short

clock 12 24 12/24 uur
Deze optie wordt getoond in de weergave Tijdzones. Klik op deze knoppen om tussen de 24 uurs- en 12 uursweergave te schakelen. Deze weergave wordt gebruikt voor de banden met tijdzones en de tijdnotatie die onder de banden wordt gebruikt.

+ Toevoegen
Klik op het pictogram + Toevoegen om een andere tijdzoneband weer te geven. De lijst met wereldtijdzones wordt weergegeven; uit deze lijst kunt u een tijdzone selecteren voor de nieuwe band. Gebruik het vak bovenaan om de lijst met tijdzones op naam te filteren. U kunt maximaal 5 tijdzones toevoegen aan uw wereldklok.
time zone select

edit delete Vervangen/Verwijderen
Als u uw muisaanwijzer op de naam van een tijdzone plaatst, worden pictogrammen weergegeven voor het vervangen en verwijderen van die tijdzone.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022