Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

U kunt een oproep naar een contactpersoon in uw telefoonboek doorverbinden in plaats van het bestemmingsnummer zelf in te voeren.

Een oproep doorverbinden via het telefoonboek:

1. Gebruik het directoryHead telefoonboekgadget om de partij te zoeken naar wie u uw huidige oproep wilt doorverbinden. Klik op hun naam om het nummer weer te geven.
Directory_Icons

2. Omdat u reeds een verbonden oproep hebt, worden er bijkomende opties getoond wanneer u de cursor over een contactpersoon in het telefoonboek beweegt.

transfer Doorverbinden:  
Gebruik het pictogram voor doorverbinden om een oproep ongecontroleerd door te verbinden met het primaire nummer van de contactpersoon.

consult Consulteren:  
Gebruik het pictogram voor consulteren om een oproep gecontroleerd door te verbinden met het primaire nummer van de contactpersoon.

conference Vergadering:  
Gebruik het pictogram voor vergaderingen om een vergadering tot stand te brengen tussen uzelf, de oproep in de wacht en het primaire nummer van de contactpersoon.

alt Alternatieve nummers:
Als dit pictogram wordt weergegeven, heeft de contactpersoon alternatieve nummers. U kunt op het pictogram klikken en de oproepopties selecteren die beschikbaar zijn voor die nummers.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022