De behandeling van onbeantwoorde oproepen hangt af van uw telefooninstellingen en van het type oproep.

Voor rechtstreekse oproepen naar u

In de systeemconfiguratie van IP Office beschikt u over een vaste Niet-beantwoordingstijd (standaard is dit 15 seconden). Als u oproepen die direct voor u bestemd zijn niet binnen deze tijd beantwoordt, doet IP Office een aantal dingen.

Als u Doorschakelen bij geen gehoor hebt ingeschakeld, zal de oproep op dat nummer overgaan gedurende uw Niet-beantwoordingstijd vooraleer het overgaat naar voicemail (indien beschikbaar).

Als uw bestemming voor doorschakelen bij geen gehoorr een extern nummer is, zal het telefoonsysteem de oproep proberen op te vragen en het naar voicemail sturen als het onbeantwoord blijft. Dat is echter niet altijd mogelijk.

U kunt doorverbinden aan-/uitschakelen en het bestemmingsnummer wijzigen met behulp van een one-X Portal profiel.

Als voicemail is ingeschakeld, zal de beller uw mailboxbegroeting horen. U kunt voicemail in- of uitschakelen met behulp van een one-X Portal profiel.

Als geen van de bovenstaande opties beschikbaar is, zal de oproep blijven overgaan op uw toestel. Als de oproep wordt beantwoord door iemand anders of door voicemail, wordt dit opgenomen in uw oproepenlogboek als een gemiste oproep.

Voor oproepen naar een huntgroep waarvan u lid bent

Huntgroepen hebben hun eigen instelling voor Niet-beantwoordingstijd. Als de oproep niet door u wordt beantwoord, wordt deze standaard aangeboden aan het volgende beschikbare lid van de huntgroep.