Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

De behandeling van onbeantwoorde oproepen hangt af van uw telefooninstellingen en van het type oproep.

Voor rechtstreekse oproepen naar u

In de systeemconfiguratie van IP Office beschikt u over een vaste Niet-beantwoordingstijd (standaard is dit 15 seconden). Als u oproepen die direct voor u bestemd zijn niet binnen deze tijd beantwoordt, doet IP Office een aantal dingen.

Als u Doorschakelen bij geen gehoor hebt ingeschakeld, zal de oproep op dat nummer overgaan gedurende uw Niet-beantwoordingstijd vooraleer het overgaat naar voicemail (indien beschikbaar).

Als uw bestemming voor doorschakelen bij geen gehoorr een extern nummer is, zal het telefoonsysteem de oproep proberen op te vragen en het naar voicemail sturen als het onbeantwoord blijft. Dat is echter niet altijd mogelijk.

U kunt doorverbinden aan-/uitschakelen en het bestemmingsnummer wijzigen met behulp van een one-X Portal profiel.

Als voicemail is ingeschakeld, zal de beller uw mailboxbegroeting horen. U kunt voicemail in- of uitschakelen met behulp van een one-X Portal profiel.

Als geen van de bovenstaande opties beschikbaar is, zal de oproep blijven overgaan op uw toestel. Als de oproep wordt beantwoord door iemand anders of door voicemail, wordt dit opgenomen in uw oproepenlogboek als een gemiste oproep.

Voor oproepen naar een huntgroep waarvan u lid bent

Huntgroepen hebben hun eigen instelling voor Niet-beantwoordingstijd. Als de oproep niet door u wordt beantwoord, wordt deze standaard aangeboden aan het volgende beschikbare lid van de huntgroep.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022