Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

> Voicemail

Voicemail begroetingen opnemen

Schuiven Vorige Omhoog Volgende Meer

U kunt one-X Portal gebruiken om maximaal 9 begroetingsbestanden te laden voor gebruik met uw voicemail mailbox. U kunt vervolgens de instelling voor Actieve begroeting binnen uw profielen gebruiken om de begroeting te selecteren die moet worden gebruikt bij elk profiel.

Deze optie wordt alleen ondersteund als uw systeem gebruikmaakt van een Voicemail Pro-voicemailserver. De optie is niet beschikbaar als uw telefoniesysteem gebruikmaakt van Embedded Voicemail. Neem contact op met uw systeembeheerder als u niet zeker weet welk type voicemail uw systeem gebruikt.

Uw persoonlijke begroetingen bewerken:

1.Op het tabblad Configureren selecteert u Voicemail.

2.Klik op Persoonlijke begroetingen bewerken. Er zal een oproep worden gedaan naar uw toestel.

3.Voer in het naamveld een naam in voor de begroeting.

4.Gebruik het pictogram record greeting Opnemen om de opname te starten en het pictogram pa_message_stop Stoppen om de opname te beëindigen.

5.Als de begroeting is geladen, kunt u de pictogrammen pa_message_play Afspelen en pa_message_stop Stoppen gebruiken om de begroeting af te spelen. U kunt het bestand ook verwijderen door op delete-down verwijderen te klikken.

6.Om de opname te bewaren, klik op het pictogram save opslaan. U zult een geluidsignaal horen wanneer het bestand is opgeslagen.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022