U kunt one-X Portal gebruiken om maximaal 9 begroetingsbestanden te laden voor gebruik met uw voicemail mailbox. U kunt vervolgens de instelling voor Actieve begroeting binnen uw profielen gebruiken om de begroeting te selecteren die moet worden gebruikt bij elk profiel.

Deze optie wordt alleen ondersteund als uw systeem gebruikmaakt van een Voicemail Pro-voicemailserver. De optie is niet beschikbaar als uw telefoniesysteem gebruikmaakt van Embedded Voicemail. Neem contact op met uw systeembeheerder als u niet zeker weet welk type voicemail uw systeem gebruikt.

Uw persoonlijke begroetingen bewerken:

1.Op het tabblad Configureren selecteert u Voicemail.

2.Klik op Persoonlijke begroetingen bewerken. Er zal een oproep worden gedaan naar uw toestel.

3.Voer in het naamveld een naam in voor de begroeting.

4.Gebruik het pictogram record greeting Opnemen om de opname te starten en het pictogram pa_message_stop Stoppen om de opname te beëindigen.

5.Als de begroeting is geladen, kunt u de pictogrammen pa_message_play Afspelen en pa_message_stop Stoppen gebruiken om de begroeting af te spelen. U kunt het bestand ook verwijderen door op delete-down verwijderen te klikken.

6.Om de opname te bewaren, klik op het pictogram save opslaan. U zult een geluidsignaal horen wanneer het bestand is opgeslagen.