De gebruikersinstellingen configureren:

1.Klik in de rechterbovenhoek van de invoegtoepassing op plugin_set. Klik op Instellingen.

2.Selecteer in het navigatiedeelvenster de optie Gebruiker.
plug_in_settings_user

3.Stel in het gedeelte Gebruikersgegevens de instellingen in zoals vereist:

Automatisch aanmelden
Als Automatisch aanmelden is ingeschakeld, meldt Avaya IP Office Plug-in zich automatisch aan bij de one-X Portal-server als de plug-in wordt gestart in Outlook.

Weergeven bij opstarten
Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de plug-in automatisch gestart telkens wanneer Outlook wordt gestart. Gebruikt in combinatie met Automatisch aanmelden om de plug-in te starten en zich hierbij aan te melden telkens wanneer Outlook wordt gestart.

Melding weergeven
Bij gebruik van Outlook wordt in de plug-in de inkomende oproepen, nieuwe voicemailberichten en instant messages voor de gebruiker weergegeven. Als Outlook echter is geminimaliseerd of niet de voorste toepassing is, krijgt de gebruiker deze berichten niet te zien. Als Melding weergeven is ingeschakeld, worden aanvullende meldingen weergegeven in de taakbalk van Windows.

Voor alle inkomende oproepen of voicemailberichten wordt een melding weergegeven in de taakbalk. De melding bevat knoppen voor het beantwoorden of negeren van de oproep.
plug_in_notification_call

Voor instant messages wordt alleen een melding weergegeven als iemand een nieuwe chatsessie start. Aanvullende berichten hebben tot gevolgen dat Outlook in de taakbalk knippert. Dit gedrag wordt gereset als u de berichten wist in het berichtenvak van de plug-in of het berichtenvak sluit.

4.Klik op OK.