Het telefoonboek gebruikt een reeks pictogrammen om zowel de status van een contactpersoon als de bewerkingen die u met de contactpersoon kunt gebruiken, aan te geven. Een aantal van deze pictogrammen worden enkel weergegeven wanneer u met uw cursor over de contactpersoon beweegt.

directory icons

Oproepbewerkingen

Actie

Pictogram

Omschrijving

Bellen

call

Bel de contactpersoon op zijn of haar primaire contactnummer.

Terugbellen

ringback

Terugbellen instellen voor een interne gebruiker of een bestaande terugbelactie wissen. Handig als Bezet wordt aangegeven als status van de contactpersoon.

Alternatieve nummers

alt

Als de contactpersoon alternatieve nummers heeft, bel de contactpersoon door een van deze alternatieve nummer weer te geven en te selecteren.

Doorverbinden

transfer

Met een reeds verbonden oproep, voert u een onbewaakte doorverbinding uit naar deze contactpersoon.

Consulteren

consult

Met een reeds verbonden oproep, start u een bewaakte doorverbinding naar deze contactpersoon.

Vergadering

conference

Met een reeds verbonden oproep, start u een vergadering tussen uzelf, de huidige oproep en deze contactpersoon. Dit is een ad-hocvergadering.

Inbellen naar mijn brug

meetmeicon

Voeg de contactpersoon toe aan uw Meet Me-vergaderingsbrug.

Online samenwerking

webconficon

Open een browservenster naar de sessie voor online samenwerking van de contactpersoon.

Chat

chat

Start een chatsessie met een andere portalgebruiker of met een contactpersoon die beschikbaar is op OCS.

Telefoonboekbewerkingen

Actie

Pictogram

Omschrijving

Toevoegen

add

Een contactpersoon dat wordt getoond in het systeemtelefoonboek of externe telefoonboek aan uw persoonlijke telefoonboek toevoegen.

Details

details

Informatie van een contactpersoon in het telefoonboek bekijken.

Bewerken

edit

Bewerk de contactgegevens voor contactpersonen in het persoonlijke telefoonboek.

Verwijderen

delete

Verwijder de contactpersoon voor contactpersonen in het persoonlijke telefoonboek.

 

Pictogrammen van contactpersonen

one-X Portal geeft met verschillende pictogrammen de huidige status van een contactpersoon op XMPP, OCS aan. Voor contactpersonen met meerder telefoonnummers, wordt de status gebaseerd op die van het werknummer.

Status

Pictogram

Omschrijving

Beschikbaar

online grey

Het werktoestel van de gebruiker is beschikbaar maar hij of zij maakt geen gebruik van one-X Portal of heeft de eigen aanwezigheid in de portal ingesteld op offline.

online

Het werktoestel van de gebruiker is beschikbaar en hij of zij is tevens aangemeld bij one-X Portal.

Bezet

offhook_small

Geeft aan dat het interne toestel van een gebruiker om welke reden dan ook bezet is. Als de gebruiker bezig is met een oproep wordt Bezet - In gesprek weergegeven. Als de gebruiker om enige andere reden bezet is, wordt in de portal alleen Bezet weergegeven.

Niet storen

onhook_dnd_small

De gebruiker heeft Niet storen ingesteld. Oproepen naar hen zullen naar de voicemail gaan als deze is ingeschakeld of anders een bezettoon krijgen tenzij de gebruiker in de lijst met uitzonderingen voor niet storen staat.

Afgemeld

loggedout

De gebruiker is bij zijn telefoon afgemeld. Oproepen naar hen zullen hoogstwaarschijnlijk naar voicemail gaan, indien beschikbaar.

Overig

status_unknown_small

Dit pictogram wordt gebruikt wanneer de status onbekend is of niet bekend kan zijn, bijv. externe nummers.

Belpatroon

ringing

Dit pictogram wordt gebruikt voor een interne contactpersoon die momenteel belt.

Aanvullende pictogrammen

Actie

Pictogram

Omschrijving

Groepsleden weergeven

icon_mystery01

Geef de leden van een geselecteerde huntgroep weer. Zie Een lijst met leden van een huntgroep weergeven.

Groepsvergadering

icon_my_bridge

Start een Meet Me-vergadering met de groep. Zie Een groepsvergadering starten.

MyBuddy

MyBuddyicon

Open een venster voor een mybuddy-sessie.

Broadcast

icon_mystery02

Start een IM-sessie (instant message) met iedereen. Zie Iedereen een instant message sturen.