In het telefoonboek wordt een grote verscheidenheid aan pictogrammen weergegeven. Deze omvatten pictogrammen voor de verschillende acties die u kunt uitvoeren als u de aanwijzer op een contactpersoon zet.

plug_in_contact_more_details

Acties is persoonlijk telefoonboek

Actie

Pictogram

Omschrijving

Groep verwijderen

plug_in_icon_delete_group

Verwijder de groep in het persoonlijke telefoonboek.

Groepsnaam wijzigen

plug_in_icon_edit_group

Bewerk de naam van de groep in het persoonlijke telefoonboek.

Een groep toevoegen

plug_in_icon_add_group

Voeg een groep toe aan het persoonlijke telefoonboek.

Een contactpersoon toevoegen

plug_in_icon_add_personal_contact

Voeg een contactpersoon toe aan het persoonlijke telefoonboek.

Oproepbewerkingen

Actie

Pictogram

Omschrijving

Bellen

OLcall

Bel de contactpersoon via zijn of haar primaire nummer.

E-mail

plug_in_icon_email

Stuur een e-mailbericht naar de contactpersoon.

IM starten

OLinstantmessage

Stuur een instant message naar een contactpersoon.

Acties voor contactpersonen

Actie

Pictogram

Omschrijving

Toevoegen

OLaddsystcontacttopersonal

Voeg een contactpersoon van het systeemtelefoonboektoe aan uw persoonlijke telefoonboek.

Details weergeven

plug_in_icon_details

Geef details van een contactpersoon in het telefoonboek weer.

Contactpersoon bijwerken

OLupdatecontact

Bewerk de details van een contactpersoon voor contactpersonen in het persoonlijke telefoonboek.

Contactpersoon verwijderen

OLdetelecontact

Verwijder de contactpersoon voor contactpersonen in het persoonlijke telefoonboek.

Pictogrammen van contactpersonen

Zie ook Aanwezigheidsinformatie.

Status

Pictogram

Omschrijving

Beschikbaar

online grey

De normale status voor een gebruiker die aantoont dat hun werktoestel niet beschikbaar en niet in gebruik is.

Grijs gebruikt one-X Portal niet of heeft zijn portalaanwezigheid op offline ingesteld.

Het pictogram is groen als de gebruiker ook ingelogd is bij one-X Portal (tenzij ze hun aanwezigheid op offline hebben ingesteld).

online

Bezet

offhook_small

De normale status voor een gebruiker toont dat het werktoestel momenteel in gesprek is.

Niet storen

onhook_dnd_small

De gebruiker heeft Niet storen ingesteld. Oproepen naar hen zullen naar de voicemail gaan als deze ingeschakeld is of anders een bezettoon krijgen tenzij de gebruiker in de lijst met uitzonderingen voor niet storen staat.

Afgemeld

loggedout

De gebruiker heeft zich afgemeld bij zijn telefoon. Oproepen naar hen zullen hoogstwaarschijnlijk naar voicemail gaan, indien beschikbaar.