In de logsHead gespreksgeschiedenis worden details weergegeven van oproepen die u hebt geplaatst, ontvangen en gemist. U kunt het oproepenlogboek gebruiken om een oproep op te zetten of de gegevens van de beller toe te voegen aan uw persoonlijke telefoonboek.

Elke oproep van een specifiek type, naar of van een specifiek nummer, verschijnt enkel als een enkelvoudig record in het oproepenlogboek. Voor eventueel bijkomende oproepen van hetzelfde type en nummer als een bestaand record in het oproepenlogboek, worden de gegevens voor het bestaande record (Tijd en Duur) bijgewerkt en wordt het aantal Oproepen verhoogd.

Tabblad

Omschrijving

Alle

Dit tabblad toont alle records van de andere subtabbladen.

icon - inbound x16 Inkomend

Dit tabblad toont records voor oproepen rechtstreeks naar uw toestelnummer die u hebt beantwoord. De gegevens van de 10 meest recente bellers worden opgenomen.

icon - outbound x16 Uitgaand

Dit tabblad toont de records voor de oproepen die u hebt opgezet. De gegevens van de 10 meest recente bellers worden opgenomen.

icon - missed x16 Gemist

Dit tabblad toont de records voor de oproepen die op uw telefoon zijn overgegaan, maar er niet beantwoordt werden. De gegevens van de 10 meest recente oproepen worden opgenomen.

Gemiste oproepen
Oproepen die niet door u worden beantwoord maar door voicemail of een ander toestel worden gewoonlijk niet geregistreerd als gemiste oproepen. De beheerder van uw telefoonsysteem kan echter het vastleggen van gemiste oproepen configureren.

Gemiste oproepen voor huntgroepen
Standaard worden alleen oproepen voor huntgroepen geregistreerd die door u worden beantwoord. De beheerder van uw telefoonsysteem kan echter uw oproepenlogboek zodanig configureren dat gemiste huntgroepoproepen voor geselecteerde huntgroepen worden vastgelegd.

Automatische verwijdering
Oude oproeprecords worden automatisch verwijderd als de capaciteit van het oproepenlogboek volledig wordt benut en een nieuwe oproeprecord moet worden toegevoegd. Bovendien kan de beheerder van uw telefoonsysteem het telefoonsysteem zodanig configureren dat vermeldingen in het oproeprapport na een ingestelde periode worden verwijderd.

icon - missed x16 IM

Op dit tabblad kunt u zoeken naar oproepen met contactpersonen.

Huntgroepoproepen
Uw systeembeheerder kan configureren of uw oproepenlogboek voor gemiste oproepen, gemiste oproepen bevat voor geselecteerde huntgroepen. Gemiste huntgroepoproepen zijn oproepen die niet beantwoord werden door een lid van de huntgroep. Deze oproepen zijn mogelijk niet specifiek aan u gericht, en ze worden beantwoord door iemand die geen lid is van de huntgroep of door de voicemail; indien dit het geval is, wordt dit aangegeven in de gegevens van gemiste oproepen. Wanneer deze optie van toepassing is op uw oproepenlogboek, wordt de naam van de kolom Naam gewijzigd naar Van en wordt er eveneens een kolom Naar weergegeven zodat u onderscheid kunt maken tussen uw eigen oproepen en oproepen naar een huntgroep.

pa sort pa sort down Sorteren
U kunt de items in het oproepenlogboek sorteren door op de titels van de kolom te klikken. De huidige kolom die wordt gebruikt voor het sorteren, wordt aangegeven met een pictogram van een neerwaartse pijl pa sort of opwaartse pijl pa sort down. Wanneer u opnieuw op dezelfde kolomtitel klikt, wordt de sorteervolgorde omgekeerd.

pa_add_to_contact De gegevens van de beller aan uw persoonlijke telefoonboek toevoegen
U kunt de naam en het nummer aan uw persoonlijke telefoonboek toevoegen.

Logboek wissen
Alle records wissen van het tabblad dat momenteel wordt bekeken.

Naam
De vermeldingen in de naamkolom worden onderstreept en u kunt erop klikken om het nummer in het oproepenlogboek terug te bellen.