De vergaderingsdetails weergeven:

1.Klik op het tabblad plug_in_icon_scheduled om uw geplande vergaderingen weer te geven.

2.Klik op het pictogram plug_in_icon_conference_details. U kunt ook dubbelklikken op een van uw geplande vergaderingen.

3.Klik op het tabblad Vergaderingsoverzicht.
plug_in_conference_list

4.U kunt de vergaderingen filteren, bewerken en verwijderen op dezelfde wijze als in het hoofdvenster van de plug-in.

Nieuw
Toon geplande vergaderingen die in de toekomst zullen plaatsvinden.

Historisch
Toon geplande vergaderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Standaard bewaart het systeem vergaderingsdetails gedurende maximaal 15 dagen (ingesteld door uw systeembeheerder).

Alle
Toon zowel toekomstige als eerder geplande vergaderingen.