Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

In de agendaweergave worden uw geplande vergaderingen in traditionele afsprakenboekstijl weergegeven. U vindt hier vergaderingen waarvan u de voorzitter bent (weergegeven in rood) en vergaderingen waarvoor u bent uitgenodigd (weergegeven in blauw).

calendar_view

Uw vergaderingen bekijken:

1.Klik op het tabblad Start om het gadget schedule_head Oproep-/vergaderingsplanning.

2.Selecteer Agendaweergave.

Vergaderingen waarvan u voorzitter bent
Vergaderingen waarvan u host bent worden in rood weergegeven.

Andere vergaderingen
Andere vergaderingen waarvoor u bent uitgenodigd worden in blauw weergegeven.

De weergegeven tijdsperiode wijzigen:

1.Klik in de agendaweergave op de vereiste tijdsperiode voor weergegeven vergaderingen. De opties zijn 1 dag, 3 dagen, 5 dagen of Week.

U kunt deze optie niet gebruiken bij terugkerende vergaderingen.

Een specifieke datum bekijken:

1.Pas in de agendaweergave als volgt de weergegeven datum aan:

Klik op het pictogram calendar_view_back en calendar_view_forward om vooruit of terug te gaan in de tijd.

Klik op het pictogram calendar_view_date om een specifieke datum te selecteren voor weergave.

Klik op Vandaag om de huidige datum weer te geven.

Uw vergaderingen bekijken als simpele tabel:

1.Klik op Vergaderingsweergave. Zie Uw vergaderingen bekijken.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022