De volgende profielinstellingen kunnen worden gebruikt om de werking van uw voicemail aan te passen. Let op dat bepaalde opties alleen beschikbaar zijn als de voicemailserver een Voicemail Pro-systeem is, niet beschikbare opties worden uitgeschakeld als uw systeem embedded voicemail gebruikt.

profile options voicemail

Actieve begroeting (uitsluitend Voicemail Pro)
Als uw voicemail wordt geleverd door Voicemail Pro, kan uw mailbox maximaal 9 begroetingen bevatten die u hebt opgenomen. In elk van uw one-X Portal-profielen kunt u de instelling Actieve begroeting gebruiken om te selecteren welke begroeting er moet worden gebruikt voor uw mailbox wanneer het profiel actief is.

Voicemail
Deze instelling controleert of voicemail wordt gebruikt om voicemailberichten aan te nemen wanneer u geen oproepen kunt beantwoorden.

Terugbellen bij voicemail
Wanneer deze functie is geactiveerd en u nieuwe voicemailberichten hebt, zal de voicemailserver u bellen wanneer u de volgende keer het toestel gebruikt, om u een melding te geven over de berichten.

Voicemail uitgaand bellen (uitsluitend Voicemail Pro)
Als u uitgaand bellen hebt geconfigureerd voor uw voicemail mailbox, kunt u deze profielinstelling gebruiken om het gebruik van uitgaand bellen in of uit te schakelen.

Berichten beluisteren via
Met deze instelling kunt u selecteren of bij het gebruik van het messagesHead berichtengadget one-X Portal uw berichten moet afspelen op uw telefoon of op uw browser.

Er wordt een pictogram van een hoorn voicemail-phone getoond op uw berichtengadget wanneer afspelen op uw telefoon is ingesteld.

Er wordt een pictogram van een koptelefoon voicemail-pc getoond op uw berichtengadget wanneer afspelen op uw browser is ingesteld. Het afspelen van berichten op uw browser wordt enkel ondersteund voor Voicemail Pro.

Als u Internet Explorer gebruikt, controleer dan dat de optie Geluiden afspelen op webpagina's is ingeschakeld (Hulpprogramma | Internetopties | Geavanceerd | Multimedia).

Als u wilt afspelen op een pc, moet u mogelijk accepteren dat het beveiligingscertificaat wordt gebruikt door de voicemailserver. Voer https://<voicemailserveradres>:5443/ in uw browser in en ga akkoord met de certificaatuitzondering.  

Voicemail-instellingen wijzigen met andere interfaces

one-X Portal laadt uw voicemailinstellingen wanneer u zich aanmeldt. Wanneer u uw voicemailinstellingen vervolgens wijzigt via een andere methode, zoals via uw telefoon, kunnen de gegevens die one-X Portal vasthoudt, incorrect zijn. Als u uw voicemailinstellingen op een andere methode dan via one-X Portal wijzigt, moet u bij one-X Portal uitloggen en opnieuw inloggen.