U kunt de volgende instellingen gebruiken om uw voicemailinstellingen te wijzigen. Let op dat u bepaalde opties alleen kunt instellen als uw voicemailserver een Voicemail Pro-systeem is. Zij worden uitgeschakeld als uw systeem embedded voicemail gebruikt.

Instellingen voor voicemailprofiel

Actieve begroeting

Als uw voicemail wordt voorzien door Voicemail Pro, kan uw mailbox maximaal negen begroetingen bevatten die u hebt opgenomen. In elk profiel kunt u de instelling Actieve begroeting gebruiken om de begroeting te selecteren die het systeem gebruikt voor uw mailbox wanneer het profiel actief is. Standaard geeft het systeem Systeembegroeting weer.

Voicemail

Het systeem ontvangt voicemailberichten wanneer u niet in staat bent om oproepen te beantwoorden.

Terugbellen bij voicemail

Wanneer u nieuwe voicemailberichten hebt, zal de voicemailserver u een melding geven over de berichten wanneer u de volgende keer het toestel gebruikt.

Voicemail uitgaand bellen

Het systeem toont deze optie uitsluitend als Voicemail Pro uw voicemail levert. Als u extern bellen hebt geconfigureerd voor uw voicemail-mailbox, kunt u deze profielinstelling gebruiken om het gebruik van extern bellen in of uit te schakelen.

Berichten beluisteren via

Deze instelling bepaalt of voicemailberichten worden afgespeeld op uw telefoon of via uw pc. Tijdens het beluisteren van uw berichten kunt u de huidige instelling negeren.