Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

U kunt de one-X Portal gebruiken om oproepen te screenen. Indien deze functie is ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen om bellers te beluisteren die een bericht voor u achterlaten in de voicemail en deze oproep beantwoorden of negeren.

callscreening

In het bovenstaande voorbeeld heeft toestel 105 gebeld en is de oproep naar de voicemail doorgeschakeld. Als de screening van oproepen is ingeschakeld, worden in het gadget Oproepen details weergegeven van de oproep terwijl de beller een bericht opneemt. Het gadget Oproepen stelt u in staat verschillende acties uit te voeren op de gescreende oproep.

callscreening_listen Beluisteren: Als u op deze optie klikt, kunt u horen hoe de beller het bericht achterlaat.

callscreening_pickup Opnemen: Als u op deze optie klikt, wordt de beller beantwoord.

callscreening_ignore Negeren: Als u op deze optie klikt, worden de oproepdetails verwijderd uit het gadget Oproepen.

De voicemailscreening-optie inschakelen:

1.Klik in de one-X Portal-interface op Configuratie> Voicemail.

2.Ga in het tabblad Voicemail naar Configuratie voicemailscreening.

3.Markeer Beantwoorden/beluisteren van voicemail inschakelen.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022