Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Hieronder volgt een samenvatting van de nieuwe gebruikersfuncties in IP Office Release 11.1 FP2 van one-X Portal.

IP Office Web Client Enhancements
De IP Office Web Client-client die kan worden gebruikt door portalgebruikers om spraak- en video-oproepen te plaatsen via hun browser is verbeterd. Er wordt nu ondersteuning geboden voor besturingselementen voor vergaderingen en online samenwerking.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022