Skonfiguruj reguły wybierania numeru w celu przekierowania połączeń wychodzących. Reguły wybierania numeru są stosowane automatycznie podczas wykonywania połączenia za pomocą Avaya IP Office Plug-in.

Pole

Opis

Numer do wybrania w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznej

Prefiks, który należy dodać do wychodzących połączeń zewnętrznych.

Numer kierunkowy kraju

Numer kierunkowy dla danego kraju.

Numer kierunkowy obszaru/miasta

Kod obszaru lub miejscowości systemu IP Office.

Prefiks główny centrali PBX

Główny prefiks centrali PBX serwera telefonicznego.

Numer do wybrania dla połączeń międzymiastowych

Cyfry, które wskazują, że wybierany numer dotyczy połączeń międzymiastowych.

Numer do wybrania dla połączeń międzynarodowych

Cyfry, które wskazują, że wybierany numer dotyczy połączeń międzynarodowych.

Długość numerów wewnętrznych

Liczba cyfr w numerach wewnętrznych.

Długość krajowych numerów telefonów (w tym numer kierunkowy miasta)

Liczba cyfr, obejmujących kod obszaru lub miasta, dla połączeń krajowych. W przypadku wielu wpisów użyj przecinka, aby je oddzielić.

Usuń numer kierunkowy miasta podczas wykonywania połączenia lokalnego

Po wybraniu numer kierunkowy obszaru/miasta jest automatycznie usuwany podczas wykonywania połączenia lokalnego. Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy masz ustawiony kod obszaru/miasta.

Aby skonfigurować reguły wybierania:

1.W prawym górnym rogu okna wtyczki kliknij plugin_set. Kliknij opcję Ustawienia.

2.W lewym panelu nawigacji okna dialogowego Ustawienia ogólne kliknij opcję Reguły wybierania numeru.

3.W oknie dialogowym Reguły wybierania numeru ustaw reguły wybierania numeru.

4.Po ustawieniu reguł wybierania numeru kliknij przycisk OK.