Planowanie konferencji one-X Portal i Avaya IP Office Plug-in może spowodować wysłanie zaproszenia e-mail w formacie Outlook do uczestników. Jednak uczestnicy mogą zobaczyć komunikat ostrzegawczy: „Nie można odnaleźć spotkania w kalendarzu” w swoim programie Outlook. Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić ustawienia rejestru, jak pokazano poniżej.

Aby włączyć akceptowanie zaproszeń na konferencje w kalendarzu programu Outlook:

1.Kliknij Start i wybierz opcję Uruchom.

2.Wpisz regedit i kliknij przycisk OK.

3. Znajdź, a następnie kliknij następujący klucz rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<version>\Outlook\Options\Calendar

4. Z paska menu wybierz kolejno opcje Edytuj | Nowy | Wartość DWORD.

5. Wpisz ExtractOrganizedMeetings.

6. Z paska menu wybierz kolejno opcje Edytuj | Zmień.

7. Ustaw w polu Dane wartości 1 i kliknij przycisk OK.

Jeśli klucz jest ustawiony na 1, program Outlook próbuje zinterpretować nieznane formaty kalendarzy lub formaty stron trzecich, aby użytkownik mógł zaakceptować zaproszenie.

Jeśli brakuje tego klucza lub jest ustawiony na 0, program Outlook nie akceptuje zaproszeń na spotkania wysłanych w nieznanych formatach kalendarzy lub w formatach stron trzecich.

8. Wybierz kolejno opcje Plik | Zakończ.