Aby uzyskać dostęp do funkcji mybuddy z portalu one-X Portal:

1.W gadżecie Katalog kliknij kartę System.

2.Kliknij ikonę MyBuddyicon. Zostanie wyświetlone okno funkcji mybuddy.