Są to proste, improwizowane konferencje rozpoczynane przez rozpoczęcie lub odebranie normalnej rozmowy telefonicznej i ręczne dodanie do konferencji kolejnej osoby lub osób. Osoba, która rozpoczyna konferencję dodając do rozmowy kolejne osoby, jest organizatorem konferencji. Konferencji ad hoc nie można zablokować ani nie można wskazać głównego mówcy.