Możesz dodać szczegóły dzwoniącego, który nagrał wiadomość głosową, do swojego katalogu osobistego.

Aby dodać do katalogu osobistego osobę dzwoniącą na pocztę głosową:

1.Kliknij kartę Strona główna.

2.Wyświetl gadżetmessagesHead Wiadomości.

3.Kliknij ikonę dodawaniapa_add_to_contact w szczegółach wiadomości.

a.Wpisz szczegółowe dane kontaktu w oknie Dodaj nowy kontakt.

Jeżeli ustawienie Telefon służbowy odpowiada numerowi wewnętrznemu użytkownika systemu telefonicznego, kontakt w katalogu wyświetla status użytkownika dla danego użytkownika. Ma to miejsce nawet jeżeli inny numer został aktualnie wybrany jako Główny telefon.

Możesz użyć listy Grupa, aby wybrać, na których z osobistych kart kontaktów ma być wyświetlany dany kontakt.

Można dodać adres poczty gmail oraz adres serwera Office Communications Server (OCS) dla kontaktu. Po dodaniu adresów możesz napisać wiadomość e-mail lub rozpocząć rozmowę z poziomu katalogu one-X Portal.

b.Po zakończeniu kliknij Zapisz.