Możesz dodać kontakt z katalogu systemowego do swojego katalogu osobistego. Kopia pozostanie powiązana z katalogiem systemowym. Nie możesz jej edytować, ale zmiany dokonane w katalogu systemowym spowodują zaktualizowanie kontaktu w katalogu osobistym.

Aby dodać kopię kontaktu systemowego z możliwością edytowania i dodawania innych szczegółów kontaktu, takich jak dodatkowe numery i adresy e-mail, użyj standardowej metody dodawania kontaktu z katalogu osobistego. Jeśli numer telefonu służbowego odpowiada numerowi wewnętrznemu użytkownika w systemie, w kontakcie osobistym będzie wyświetlany status użytkownika.

Aby dodać kontakt z katalogu systemowego:

1.W gadżecie directoryHead Katalog na karcie Strona główna wybierz kartę Systemowy.

2.Odszukaj kontakt, który chcesz dodać do katalogu osobistego. Umieść kursor nad kontaktem i kliknij ikonę add dodawania.

3.Nie możesz edytować szczegółów kontaktu, ale możesz wybrać grupy kontaktów osobistych, do których chcesz dodać kontakt systemowy.

4.Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać kontakt do wybranej grupy.