Możesz dodać kontakt z katalogu systemowego do swojego katalogu osobistego. Kopia pozostanie powiązana z katalogiem systemowym. Nie możesz jej edytować, ale zmiany dokonane w katalogu systemowym spowodują zaktualizowanie kontaktu w katalogu osobistym.

Aby dodać kontakt z katalogu systemowego:

1.Na karcie Katalog wybierz opcję katalog systemowy.

2.Odszukaj kontakt, który chcesz dodać do katalogu osobistego. Umieść kursor nad kontaktem i kliknij ikonę OLaddsystcontacttopersonal .

3.Nie możesz edytować szczegółów kontaktu, ale możesz wybrać grupy kontaktów osobistych, do których chcesz dodać kontakt systemowy.

4.Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać kontakt do wybranej grupy.

Podpowiedź

Aby dodać kopię kontaktu systemowego z możliwością edytowania i dodawania innych szczegółów kontaktu, takich jak dodatkowe numery i adresy e-mail, użyj standardowej metody dodawania kontaktu z katalogu osobistego. Jeżeli numer Telefonu służbowego odpowiada numerowi wewnętrznemu użytkownika w systemie, w kontakcie osobistym będzie wyświetlany status użytkownika.