Aby dodać osobę dzwoniącą do swoich osobistych kontaktów:

1.Kliknij ikonę plug_in_icon_add_personal_contact obok szczegółów połączenia.

2.Zostanie wyświetlony formularz szczegółów kontaktu wypełniony danymi z rejestru połączeń.

3.Uzupełnij szczegóły i kliknij przycisk Dodaj.