Możesz użyć gadżetu Katalog, aby dodać uczestników do konferencji Meet me.

Aby dodać do konferencji Meet me kontakt z katalogu:

1. W gadżecie directoryHead Katalog znajdź kontakt, który chcesz dodać.

2.Wskaż kursorem myszy kontakt i kliknij ikonę webconficon Wybierz numer do mojego mostka.

3.Kontakt zostanie dodany do konferencji Meet Me po odebraniu połączenia przez kontakt.