W katalogu osobistym można, oprócz grupy domyślnej Wszystkie, dodać do pięciu grup. Kontakty osobiste mogą znajdować się w kilku grupach.

Podczas edytowania kontaktu osobistego wybierz grupę, w której kontakt jest wyświetlany.

Uwaga: W grupach kontaktów osobistych nie można dodawać, zmieniać nazwy i usuwać grupy o nazwie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje Grupa Outlook oraz Synchronizacja kontaktów z programem Outlook.

Dodawanie osobistej grupy kontaktów:

1.Wybierz kartę Osobisty w gadżecie directoryHead Katalog.

2.Kliknij ikonę icon_add_tab dodawania.
add directory group modal

3.Wpisz nazwę nowej karty.

4.Kliknij przycisk Dodaj. W Katalogu osobistym zostanie wyświetlona nowa karta.

Aby zmienić nazwę grupy:

1.Wybierz grupę z karty Katalogu osobistego

2.Kliknij przycisk edycji groupEdit . Wyświetlone zostanie okno dialogowe Edytuj grupę.

3.Wpisz w polu tekstowym nową nazwę.

4.Kliknij przycisk Zmień.

Aby usunąć grupę:

1.Wybierz grupę z karty Katalogu osobistego

2.KliknijgroupDelete Usuń.

3.Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie grupy.