W katalogu osobistym można, oprócz grupy domyślnej Wszystkie, dodać do pięciu grup. Dany kontakt osobisty może być wyświetlany w kilku grupach.

Uwaga: W grupach kontaktów osobistych nie można dodawać, zmieniać nazwy i usuwać grupy o nazwie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje Grupa Outlook oraz Synchronizacja kontaktów z programem Outlook.

Dodawanie osobistej grupy kontaktów

1.Wybierz pozycję Osobiste na karcie Katalog .

2.Kliknij opcję plug_in_icon_add_group Dodaj grupę.
add group

3.Wpisz nazwę nowej karty.

4.Kliknij przycisk Dodaj. W Katalogu osobistym zostanie wyświetlona nowa karta.

Zmiana nazwy grupy

1.Wybierz grupę w katalogu osobistym.

2.Kliknij opcję plug_in_icon_edit_group Edytuj grupę.

3.Wpisz w polu tekstowym nową nazwę.

4.Kliknij przycisk Aktualizuj.

Usuwanie grupy

1.Wybierz grupę w katalogu osobistym.

2.Kliknij przycisk plug_in_icon_delete_group Usuń grupę.