Aby dodać nową konferencję:

1.Widoku kalendarza wybierz datę i godzinę rozpoczęcia konferencji.

2.Dwukrotnie kliknij wybraną datę w kalendarzu.

3.Wyświetlona zostanie karta Zaplanuj konferencję z ustawioną godziną i datą rozpoczęcia. Zob. Planowanie nowej konferencji.