Poza trzema profilami domyślnymi możesz dodać cztery własne.

Aby dodać nowy profil:

1.Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Profile. Wyświetlona zostanie lista profili.

2.Kliknij przycisk Dodaj nową definicję profilu.

3.Wpisz nazwę dla profilu.

4.Wybierz różne ustawienia dostępne dla profili.

5.Po odpowiednim skonfigurowaniu profilu kliknij przycisk OK.

6.Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Nie możesz usuwać profili domyślnych — możesz je tylko edytować. Możesz jednak edytować i usuwać profile dodatkowe, które utworzyłeś.