Poza trzema profilami domyślnymi możesz dodać cztery własne. Nie możesz usuwać profili domyślnych — możesz je tylko edytować. Możesz jednak edytować i usuwać profile dodatkowe, które utworzyłeś.

Aby dodać nowy profil:

1.W prawym górnym rogu okna wtyczki kliknij plugin_set. Kliknij opcję Ustawienia.

2.W lewym panelu nawigacji okna dialogowego Ustawienia ogólne kliknij opcję Profile.

3.W sekcji Wybór profilu kliknij przycisk Dodaj profil.

4.W polu Nazwa wpisz nazwę profilu.

5.Wybierz różne ustawienia dostępne dla profili. Zobacz:

Ustawienia przejmowania połączeń

Ustawienia mobilności

Ustawienia poczty głosowej

6.Po ustawieniu profilu zgodnie z wymaganiami kliknij przycisk Zapisz.

7.Kliknij przycisk OK.