Do połączenia można dodać również temat i kod konta.

Aby dodać temat oraz kod konta do połączenia:

1.Kliknij przycisk plug_in_icon_more Więcej.

2.Wpisz temat w polu Temat połączenia. Stanie się on tagiem tekstowym wyświetlanym na innych telefonach wewnętrznych, na które może być przekierowane połączenie.

3.Wpisz kod konta w polu Kod konta. Kod konta znajdzie się w rejestrze połączeń systemu telefonicznego po zakończeniu połączenia.

4.Kliknij przycisk OK.