Do połączenia można przypisać kod konta. Kod ten jest wówczas zapisywany przez system telefoniczny w rejestrze połączeń na końcu połączenia i może być wykorzystywany np. przy zestawianiu rachunków.

Portal one-X Portal umożliwia dodawanie kodu konta podczas przekazywania połączenia. Jest tu wyświetlany kod konta powiązany z połączeniem w szczegółach połączenia. Korzystając z portalu, można dodać kod konta do bieżącego połączenia lub zmienić istniejący kod konta.

Aby dodać kod konta do połączenia:

1.Na ekranie szczegółów połączenia kliknij ikonę icon_add_account_code.

2.Wprowadź kod konta dla połączenia.
account_code

3.Kliknij przycisk OK.

Jeśli wprowadzony kod nie jest zgodny z prawidłowym kodem zapisanym w systemie telefonicznym, wyświetlony zostanie symbol !. Kliknij przycisk Anuluj lub wprowadź prawidłowy kod konta.

Jeśli kod konta jest prawidłowy, zostanie dodany do szczegółów połączenia.