Do konferencji możesz dodać kolejną osobę.

Aby dodać do konferencji kolejną osobę:

1. Wpisz numer, z którym chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Połącz. Możesz także połączyć się z kontaktem przy użyciu katalogu.
conference03

2. Twoje połączenie z konferencją zostanie wstrzymane, ale inni uczestnicy nadal mogą ze sobą rozmawiać.
conference04

Jeżeli dana osoba chce dołączyć do konferencji, kliknij przycisk callConf.

Jeśli dana osoba nie odbiera lub nie chce dołączyć do konferencji, kliknij przycisk callDrop. następnie przejdź do karty połączenia konferencyjnego i kliknij przycisk callRetrieve , aby powrócić do konferencji.