Poza dwiema istniejącymi kartami domyślnymi możesz dodać dwie karty niestandardowe.

Aby dodać kartę niestandardową:

1. Kliknij przycisk 'Dodaj kartę' w oknie one-X Portal.

2. Wpisz nazwę karty niestandardowej w oknie dialogowym Dodaj kartę spersonalizowaną. Po dodaniu nie możesz zmienić nazwy karty niestandardowej. Upewnij się, że nazwa karty niestandardowej składa się z nie więcej niż 20 znaków.

3. Kliknij przycisk Dodaj.