Możesz dodać nowy kontakt do Katalogu osobistego. Możesz także dodać szczegóły dzwoniącego z wiadomości poczty głosowej, Historii konwersacji lub Katalogu systemowego do Katalogu osobistego.

Aby dodać nowy kontakt osobisty:

1.W gadżecie directoryHead Katalog na karcie Strona główna wybierz kartę Osobisty.

2.Wpisz nazwę lub numer, który chcesz dodać, a następnie kliknij ikonę add.

3.Wyświetlone zostanie okno Dodaj nowy kontakt.

a.Wpisz szczegółowe dane kontaktu w oknie Dodaj nowy kontakt.

Jeżeli ustawienie Telefon służbowy odpowiada numerowi wewnętrznemu użytkownika systemu telefonicznego, kontakt w katalogu wyświetla status użytkownika dla danego użytkownika. Ma to miejsce nawet jeżeli inny numer został aktualnie wybrany jako Główny telefon.

Możesz użyć listy Grupa, aby wybrać, na których z osobistych kart kontaktów ma być wyświetlany dany kontakt.

Można dodać adres poczty gmail oraz adres serwera Office Communications Server (OCS) dla kontaktu. Po dodaniu adresów możesz napisać wiadomość e-mail lub rozpocząć rozmowę z poziomu katalogu one-X Portal.

b.Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Katalog osobisty

W przypadku korzystania z telefonu z serii 1400, 1600, 9500 lub 9600 z przyciskiem Kontakty lub telefonu z serii M-Series, T-Series lub T3 Series możesz także używać katalogu osobistego z poziomu telefonu oraz edytować za jego pomocą.

1. Kontakty dodawane do katalogu osobistego są zapisywane zarówno przez aplikację one-X Portal, jak i przez system telefoniczny, a następnie synchronizowane. Aplikacja one-X Portal i system telefonii mogą przechowywać kontakty użytkownika tylko w katalogu osobistym 250 (z zastrzeżeniem jego własnych ograniczeń systemowych).

Wszystkie kontakty dodane z wtyczki Avaya IP Office Plug-in są wyświetlane w grupie Outlook na karcie Osobiste. Są przechowywane tylko w aplikacji one-X Portal i są to dodatkowe kontakty, oprócz maksymalnie 250 kontaktów w katalogu osobistym.

2.Kontakty można edytować w telefonie lub w aplikacji one-X Portal.

3.Kontakty z katalogu osobistego wyświetlane przez one-X Portal mogą zawierać kilka numerów z jednym wybranym jako bieżący Główny telefon. Odpowiadający zapis w systemie telefonicznym zawiera tylko jeden numer, który zostanie zmieniony na aktualnie wybrany Główny telefon w aplikacji one-X Portal w przypadku jego zmiany.