Możesz dodać nowy kontakt do Katalogu osobistego.

1.Na karcie Katalog wybierz pozycję Osobiste.

2.Wpisz nazwę lub numer, który chcesz dodać, a następnie kliknij ikonę OLaddpersonalcontact.

3.Zostanie wyświetlone okno Szczegóły kontaktu.

a.Wpisz szczegółowe dane kontaktu w oknie Szczegóły kontaktu.

Jeżeli ustawienie Telefon służbowy odpowiada numerowi wewnętrznemu użytkownika systemu telefonicznego, przy kontakcie w katalogu wyświetlony zostanie status danego użytkownika. Ma to miejsce nawet jeżeli inny numer został aktualnie wybrany jako Główny telefon.

Możesz wybrać grupę , w której ma być wyświetlany kontakt osobisty.

Możesz dodać adres Gmail kontaktu. Po dodaniu adresów możesz napisać wiadomość e-mail lub rozpocząć rozmowę z poziomu katalogu Avaya IP Office Plug-in.

b.Po zakończeniu kliknij Dodaj.

Katalog osobisty

W przypadku korzystania z telefonu z serii 1400, 1600, 9500 lub 9600 z przyciskiem Kontakty lub telefonu z serii M-Series, T-Series lub T3 Series możesz także używać katalogu osobistego z poziomu telefonu oraz edytować za jego pomocą.

1. Kontakty dodawane do katalogu osobistego są zapisywane zarówno przez aplikację one-X Portal, jak i przez system telefoniczny, a następnie synchronizowane. Aplikacja one-X Portal i system telefonii mogą przechowywać kontakty użytkownika tylko w katalogu osobistym 250 (z zastrzeżeniem jego własnych ograniczeń systemowych).

Wszystkie kontakty dodane z wtyczki Avaya IP Office Plug-in są wyświetlane w grupie Outlook na karcie Osobiste. Są przechowywane tylko w aplikacji one-X Portal i są to dodatkowe kontakty, oprócz maksymalnie 250 kontaktów w katalogu osobistym.

2.Kontakty można edytować w telefonie lub w aplikacji one-X Portal.

3.Kontakty z katalogu osobistego wyświetlane przez one-X Portal mogą zawierać kilka numerów z jednym wybranym jako bieżący Główny telefon. Odpowiadający zapis w systemie telefonicznym zawiera tylko jeden numer, który zostanie zmieniony na aktualnie wybrany Główny telefon w aplikacji one-X Portal w przypadku jego zmiany.