Można określić, czy system ma automatycznie zmieniać status wiadomości byskawicznych podczas połączenia.

Aby skonfigurować funkcję informowania o statusie:

1.Kliknij kartę Konfiguracja i wybierz opcję Wiadomości błyskawiczne/status.

2.Wybierz żądane ustawienie dla opcji Informuj o statusie połączenia.

Status i wiadomość
Jeśli opcja zostanie zaznaczona, podczas połączenia obecność będzie zmieniana na Nie przeszkadzać, a inni użytkownicy będą widzieli status Zajęty i Rozmawia przez telefon. Ty nie widzisz statusu Zajęty w lewym górnym rogu katalogu systemowego.

Tylko wiadomość
Jeśli opcja zostanie zaznaczona, podczas połączenia system będzie aktualizować status tak, aby informował o połączeniu. Nie jest możliwe ustawienie ani edycja wiadomości o statusie rozmawia przez telefon.

Brak
System nie zmieni ani wiadomości o statusie, ani wskaźnika obecności.

3.Kliknij przycisk Zapisz.