Możesz określić, czy system ma automatycznie zmieniać Twój status obecności IM na czas spotkania czy konferencji zaplanowanych w Twoim kalendarzu.

Aby skonfigurować funkcję informowania o statusie:

1.Kliknij kartę Konfiguracja i wybierz opcję Wiadomości błyskawiczne/status.

2.Wybierz żądane ustawienie dla opcji Informuj o statusie połączenia.

Status i wiadomość
System zaktualizuje wiadomość o statusie informującą o trwającym spotkaniu i ustawi status jako Nie przeszkadzać.

Tylko wiadomość
System wyświetli tylko wiadomość ustawioną w kalendarzu.

Brak
System nie zmieni ani wiadomości o statusie, ani wskaźnika obecności.

3.Kliknij przycisk Zapisz.