Można włączyć komunikaty i wybrać głos na stronie Ustawienia komunikatów. Ustawienia Wybór komunikatów umożliwiają określenie, o jakich zdarzeniach mają informować komunikaty.  

Priorytet komunikatów

Możliwe komunikaty są pogrupowane w 4 kategorie. Jeśli kilka zdarzeń nastąpi w tym samym czasie, o kolejności wyświetlania komunikatów zadecyduje priorytet. Na przykład: Jeśli podczas wyświetlania komunikatu o statusie telefonu wystąpi błąd systemu, komunikat o błędzie systemu zostanie wyświetlony w miejsce komunikatu o statusie. Po wyświetleniu komunikatu o błędzie systemu ponownie zostanie wyświetlony komunikat o statusie telefonu.

Status systemu: Wysoki

Połączenia: Wysoki

Status telefonu: Średni

Nawigacja na ekranie: Niski

Aby określić, o których zdarzeniach mają być wyświetlane komunikaty:

1.W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ca icon connected i wybierz opcję Ustawienia.

2.Wybierz opcję Wybór komunikatów.

3.Wybierz opcje, które mają być zgłaszane w systemie.

Pole

Opis

Status systemu

Zgłasza wybrane zdarzenia statusu systemu, takie jak błędy systemu i powiadomienia systemowe.

Status telefonu

Zgłasza wybrane statusy telefonu, takie jak numer wewnętrzny, przekierowanie przy zajętości, przekierowanie przy braku odpowiedzi, przekierowanie wszystkich, przekierowanie połączeń grupy przechwytującej, numer przekierowania, przekierowany numer, nie przeszkadzać, nadpisania statusu „nie przeszkadzać”, włączenie poczty głosowej, włączenie oddzwaniania poczty głosowej, liczba nieprzeczytanych wiadomości, numery zewnętrzne zablokowane, identyfikator wiadomości o nieobecności, wyświetlenie wiadomości o nieobecności, tekst wiadomości dot. nieobecności, czas dzwonienia przy braku odpowiedzi, skonfigurowano kod logowania.

Połączenia

Powiadamia o określonych połączeniach, takich jak: Nowe połączenie przychodzące, Połączenie od, Wstrzymane, Przywróć, Odebrano połączenie, Rozłączono, Połączenie wychodzące, Brak sygnału na linii, Przekierowano połączenie, Rozpoczęta konferencja oraz Status połączenia.

Nawigacja na ekranie

Zgłasza działania nawigacji na ekranie, takie jak otwieranie i zamykanie ekranów i menu oraz zaznaczenie pola wyboru i zmiana wartości.

4.Kliknij przycisk OK.