one-X Call Assistant może powiadamiać o różnych zdarzeniach. Ustawienia poniżej służą do włączania komunikatów i ustawiania dla nich głosu. Ustawienia Wybór komunikatów umożliwiają określenie, o jakich zdarzeniach mają informować komunikaty.

Aby skonfigurować ustawienia komunikatów:

1.W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ca icon connected i wybierz opcję Ustawienia.

2.Wybierz opcję Ustawienia komunikatów.

3.Wybierz ustawienia komunikatów.

Pole

Opis

Włącz komunikaty

Zgłaszanie wystąpień wybranych zdarzeń związanych z systemem, telefonem, nawigacją po ekranie i połączeniem.

Wybierz głos

Możesz wybrać głos używany przez system (z listy języków tekst-na-mowę Microsoft zainstalowanych na komputerze). Dostępne głosy domyślne i metody instalowania dodatkowych głosów zależą od wersji systemu operacyjnego Windows.

Należy pamiętać, że można wybrać jedynie głosy w językach obsługiwanych przez one-X Call Assistant.

Szybkość głosu

Można ustawić szybkość głosu. Wartość jest wyświetlana w systemie podczas przesuwania suwaka.

Głośność

Można ustawić głośność komunikatów.

Przykład

Odtwarzanie przykładowego komunikatu na podstawie wybranych ustawień.

4.Kliknij przycisk OK.